شهرداری رشت
مدیران قبلی
 

ناصر احمدی فر

1361

1363

    

حسین وفادار

1364

1366

    

احمد حق پناه

1366

1367

     

شاپور حیدری

1370

1371

    

محمد تقی خالقی

1371

1382

    

جواد حرفت خواه

1382

1391

    

هاجر خرم دل

1391

1393

    

محمد تقی نظری

1393

تاکنون

 

1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal