شهرداری رشت
منطقه یک
 
درآمد منطقه یک
نام و نام خانوادگی:  سمیرا اکبر پور
پست سازمانی: رئیس درآمد
مدرک تحصیلی : لیسانس
متولد: رشت
تلفن تماس :2264832- 0131
پست الکترونیک: mant1@rasht.ir
 
  
درآمد منطقه یک
               
واحد های زیر مجموعه
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تلفن
سمیرا اکبرپور  رئیس درآمد لیسانس - 0131-2264832
سلیمی کارشناس درآمد  لیسانس   - -
حیدری کارشناس درآمد   لیسانس   - -
حقیری مسئول اصناف درآمد - - -
 
  
 
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal