شهرداری رشت
منطقه دو
 
درآمد منطقه دو
نام و نام خانوادگی:  نصرتی
پست سازمانی: رئیس درآمد
مدرک تحصیلی : لیسانس
متولد: رشت
تلفن تماس :-0131
پست الکترونیک: mant2@rasht.ir
 
  
درآمد منطقه دو
               
واحد های زیر مجموعه
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تلفن
نصرتی  رئیس درآمد لیسانس -
سحر اخوان کارشناس درآمد  لیسانس   -
سید پیمان عبدالله زاده
کارشناس درآمد  لیسانس   -
شمس مسئول اصناف درآمد   لیسانس   -
نیک کارشناس اصناف درآمد لیسانس   -
 
  
 
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal