شهرداری رشت
منطقه سه
 
درآمد منطقه سه
نام و نام خانوادگی:  الهام اخوان
پست سازمانی: رئیس درآمد
مدرک تحصیلی : لیسانس
متولد: رشت
تلفن تماس :-0131
پست الکترونیک: mant3@rasht.ir
 
  
درآمد منطقه سه
               
واحد های زیر مجموعه
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تلفن
الهام اخوان  رئیس درآمد لیسانس - 0131-
تقی پور کارشناس درآمد  لیسانس   - 0131-
نصیرنژاد کارشناس درآمد   لیسانس   -
سجادی مسئول اصناف درآمد - -
رحمتی کارشناس اصناف درآمد لیسانس  
 
  
 
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal