شهرداری رشت
منطقه چهار
 
درآمد منطقه چهار
نام و نام خانوادگی: تجددی
پست سازمانی: رئیس درآمد
مدرک تحصیلی : لیسانس
متولد: رشت
تلفن تماس :-0131
پست الکترونیک: mant4@rasht.ir
 
  
درآمد منطقه چهار
               
واحد های زیر مجموعه
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تلفن
تجددی  رئیس درآمد لیسانس - 0131-
باستانی کارشناس درآمد لیسانس -
پور علی مسئول اصناف درآمد لیسانس -
رحمانی کارشناس درآمد  لیسانس   - 0131-
 
  
 
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal