شهرداری رشت
واحد عوارض وسائط نقلیه
 
نام و نام خانوادگي: اسماعيل گل احضار
پست سازماني: مسئول عوارض نقليه
مدرك تحصيلي : ليسانس مديريت دولتي
متولد: رشت
تلفن تماس :33260019-013
پست الكترونيكmotalbat@rasht.ir 
 واحد عوارض نقليه:
اين واحد كنترل و نظارت بر سامانه ملي عوارض خودرو  ، بررسي كارتابل و ناظر بر عملكرد دفاتر پيشخوان ، پرداختي هاي اينترنتي و همچنين پاسخگويي و بررسي به مشكلات احتمالي شهروندان از بابت پرداخت عوارض يا مفاساحساب و هماهنگي هاي لازم  با مجري سامانه در زمينه هاي مختلف.
    
 
نيرو هاي زير مجموعه  كميسيون ماده 77 و اجرا ثبت

نام و نام خانوادگي
پست
مدرك تحصيلي
رشته تحصيلي
شماره
تماس
رضا فرح بخش
محاسب عوارض نقليه
ديپلم
انساني
داخلي 21
 
   
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal