شهرداری رشت


انتقادات و پیشنهادات
گروهي که انتقاد در آن درج ميشود
انتقاد مورد نظر خود را وارد کنيد
موضوع انتقاد
روش پيشنهادي
متن انتقاد

نام انتقاد کننده
تلفن انتقاد کننده
پست الکترونيکی  
تاريخ

تغییر کد امنیتیهدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal