شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1 1397/05/06
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1
هرس علفهای هرز خیابان پسندیده بلوار مدرس ، شستشوی مخازن زباله در محدوده ناحیه یک
 
تعداد بازدید: 29
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal