شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1 1397/05/07
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1

جمع آوری موارد سد معبریواقع در سرچشمه، شهدا، بلوار مدرس،بلوار ولیعصر، میدان امام حسین ع، پاکسازی رودخانه خیابان عاطفی،پاکسازی علفهای هرز حاشیه رودخانه خیابان عاطفی ، شناسایی ساختمانهای خلافساز، تعمیرات بدون مجوز، همسطح سازی و پاکسازی زمین های بایر میدان پاس 3 و خیابان بسیجیان،محو شعارهای تبلیغاتی خیابان امین الضرب و خیابان دفاع، پاکسازی گل و لای بلوار انصاری جنب فرمانداری پاکسازی زمین بایر خیابان امین الضرب، نصب نوار خطر به دور درب چاهچه پارس 1، پاکسازی زمین بایر واقع در دیانتی پشت قنادی صائبجمع آوری نخاله دور میدان باب الحوائج، پاکسازی
 
تعداد بازدید: 23
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal