شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1 1397/05/09
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1

شن ریزی کوچه زینعلی واقع در بلوار چمران ، هرس علفهای هرز بلوار رسالت، ترمیم جداول شکسته رفیوژ میانی شهرک فجر ازادگان
 
تعداد بازدید: 21
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal