شهرداری رشت
جلسه هماهنگی در حوزه استحفاظی منطقه3شهرداری رشت برگزارشد 1397/05/13
جلسه هماهنگی در حوزه استحفاظی منطقه3شهرداری رشت برگزارشد
جلسه هماهنگی معاونت خدمات شهری منطقه 3 به همراه روسای نواحی با معاون فنی
و اجرایی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری و ناظرین این سازمان در حوزه استحفاظی منطقه 3

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه3رشت جلسه هماهنگی درحوزه استحفاظی منطقه 3شهرداری ساعت  در محل ناحیه 2 منطقه 3شهرداری رشت آغاز شد.

  مهندس مجید رضایی معاون خدمات شهری منطقه3ضمن خوش آمد گویی به بابایی ناظر جدیدمنطقه 3 از زحمات قاسمی معاون فنی و اجرایی اخیر کارخانه کود آلی شهرداری رشت تقدیرکرد.

همچنین در این نشست از معاون و ناظرین این سازمان درخواست شدبا توجه به کمبود نیروی کارگری در منطقه 3 جهت پیشبردهرچه بهتر امور توانایی استفاده از نیروهای حوزه پسماند نیز در برخی از امور اجرایی میسرگردد.

ابوالفضل دوستدار معاون سازمان پسماند ضمن تاییدموارد مذکور  درخواست کرد:شرایط ویژه در حوزه پسماندمنطقه3 با توجه به وسعت آن و همچنین وجود زمین های بایر درنظر گرفته شود.

وی  ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک تعداد نیروهای پاکبان بخش خصوصی در این منطقه افزایش یابد.

در ادامه این جلسه سجاد آقاجانی ، مریم فهمیده و محمد مصطفی دجپور به تشریح نقاط قوت و ضعف محدودهء سه ناحیه تحت امر خود در این منطقه پرداخته وبه پیشرفت قابل توجه نحوه فعالیت وعملکردحوزه پسماند نسبت به وضعیت پیشین باتغییر سرکارگران شرکت سبززیور در نواحی تاکیدکردند.

در پایان بابایی و احمدی ناظرین سازمان مدیریت پسماندمستقر در منطقه 3 ضمن اعلام آماده باش در تمام ساعات شبانه روز اظهارنمودند: هماهنگی و‌اتفاق نظر بین معاونت خدمات شهری منطقه 3 ، معاونت فنی اجرایی سازمان پسماند و روسای نواحی با ناظرین این سازمان باعث ایجاد وحدت رویه شهرداری در مقابل پیمانکار مربوطه موجب انجام بهینه  کارها و امورات اجرایی میگردد.

 
تعداد بازدید: 48
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal