شهرداری رشت
آموزش ایمنی و آتش نشانی به دانش آموزان دبیرستان بهار دانش و دبستان گلریز 1397/07/10
آموزش ایمنی و آتش نشانی به دانش آموزان دبیرستان بهار دانش و دبستان گلریز

 
 
 

125 رشت- به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، به مناسبت 7 مهر روز ایمنی و آتش نشانی آمـوزش ایمنـی و آتش نشانی توسط آتش نشانان برای دانش آمـوزان در دبیرستان بهار دانش و دبستان گلریز برگزار شد.

همین گزارش حاکی اسـت: مطالب ارائه شده توسط آتش نشانان در زمینه آمـوزش ایمنی و آتش نشانی همچون؛ آشنایی با انواع خاموش کننده های دستی، شناخـت انــواع مــواد سوختنی، گاز مونواکسید کربن و خطرات این گاز سمی، نحوه اتصالات وسایل گازسوز بوده است.

 
 
 
 
 
 

 
تعداد بازدید: 20
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal