شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1 1397/08/05
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1
ترمیم تابلوهای ترافیکی، جمع آوری ضایعات سطح محدوده
 
تعداد بازدید: 35
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal