شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1 1397/09/07
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1
تعمیر تابلوهای ترافیکی سطح محدوده ناحیه یک، پر نمودن چاله خطر افرین شهرک صبا کوچه کاشفی، نصب تابلو نام کوچه های سطح محدوده ناحیه یک
 
تعداد بازدید: 33
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal