شهرداری رشت
آمـوزش ایمنـی و آتش نشانی برای دانش آمـوزان دبیرستان قدس سپاه /آتش نشانی رشت 1397/12/11
آمـوزش ایمنـی و آتش نشانی برای دانش آمـوزان دبیرستان قدس سپاه /آتش نشانی رشت

 

125 رشت- به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، آتش نشانان با حضور در دبیرستان قدس سپاه نسبت به آموزش و ارایه نکات ایمنی به دانش آموزان اقدام کردند.

 همین گزارش حاکی است: رعایت اصول ایمنی در زندگی و شغل از اهمیت فراوانی برخوردارست، زیرا وقوع حوادث، تاثیرات ناگواری را در پی دارد که چه بسا موجب شود تمامی زندگی فرد را تحت تاثیر خود قرار دهد .

کودکـان و دانش آموزان به علت تجـربه کـم، بیشتر در معرض حوادث مختلف قرار دارند لذا آموزش ایمنی از دوران کودکی به آنان و از طرفی ایمن نمودن محیط زندگی و مراکز آموزشی آنان دارای ضرورت فراوان است.

لـذا ضـروری است که آموزش های مربوط به ایمنی به عنوان مهم ترین آموزش ها در مراکز آموزشی مورد توجه واقع شده تا در نهایت با این آموزش ها به کودکان و نوجوانان، آنها بتوانند در طول زندگی خود ایمن زندگی کنند.

کارگاه آموزش ایمنی می تواند آموزش مفیدی برای شاغلین مدارس و والدین محسوب شود تا در نهایت موجب شود وقوع حوادث برای این گروه سنی به حداقل برسد

 
 
 
 
 
 

 
تعداد بازدید: 22
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal