شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد فضای سبز در منطقه سه/1 1398/02/17
روابط عمومی 3: عملکرد فضای سبز در منطقه سه/1
حذف تنه جوش و پاجوش درختان بلوار رسالت، پارک کشاورز،بلوار ولیعصر،بلوار امام رضا ع ، بلوار شهدا، بلوار کشاورز
چمن زنی بلوار مدرس بلوار امام رضا ع، بلوار امام علی ع
هرس پرچین بلوار رسالت و پارک نهی قناد
جمع اوری نخاله و وجین پرچین مصلی
تعداد بازدید: 27
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal