شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1 1398/02/17
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1

رفت و روب ، پاکسازی بلوار رسالت به سمت سرچشمه،پاکسازی زمین بایر کوچه عبدالهی،جمع اوری ضایعات کوچه حاج اکبر،پاکسازی زمین بایر پیرکلاچای
تعداد بازدید: 25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal