شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1 1398/03/19
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1
جلوگیری از خلاف ساختمانی و جمع آوری مصالح ، شستشوی جایگاه مسافرین در ایستگاه اتوبوس ، شستشوی کانیوی بلوار انصاری و خیابان مصباح توسط خودروی مکانیزه، پاکسازی زمینهای بایر حاشیه رودخانه خیابان مصباح و عاطفی ، پاکسازی کرد محله به طرف مدرسه گیلانی ،خاک گیری دوربرگردان بلوار کشاورز روبروی پمپ بنزین، رفت و روب و خاک گیری کوچه های خیابان شهید عظیمی ،هرس کردن علفهای هرز زمین بایر انتهای 20 متری باقری ، پاکسازی زیر رمپهای کمربندی مدرس و خاک گیری دور درختان، رفت و روب خیابان فلسطین وخیابان شهدا
تعداد بازدید: 323
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal