شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی در منطقه 3 1396/09/05
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی در منطقه 3
پاکسازی مسیرهای مجتمع لاله باغ زربافی ، پشت مهدیه و خیابان عاطفی ، رفت و روب بلوار مدرس کوچه شرافت ، شهرک کوثرو کوچه های منشعب ، پاکسازی علفهای هرز حاشیه دیوار خیابان شهدا کوچه حسینی بن بست روشن خیابان فلسطین خیابان شهدا ، بلوار مدرس کوچه متصدی ، پاکسازی ضایعات زمین بایر دیانتی خیابان استقلال کوچه هشتم ، پاکسازی کوچه فکوری
 
 
تعداد بازدید: 41
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal