شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی در منطقه سه/1 1396/09/07
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی در منطقه سه/1
برداشت خاکهای دور درختان بلوار مدرس و بلوار امام علی، رفت و و روب کوچه رجایی و منشعب و پاکسازی زمین بایر ، پاکسازی زمین بایر خیابان شهدا کوچه شهید عظیمی ، برداشت نخاله کانیوی ارشاد راسته بسیجیان، پاکسازی و چمن زنی راسته پسندیده، رفت و روب و برداشت کوپه خاکهای محدوده منطقه 3 بلوار مدرس و چمران ، پاکسازی خروجی جاده انزلی و جمع آوری ضایعات و زباله، ادامه پاکسازی زیر درختان بلوار امام خمینی، امام علی، سراسر بلوار مدرس بسمت میدان امام خمینی و بلوار چمران ، پاکسازی کوچه شهید عباس پور روبروی مسجد ابوذر ، جلوگیری از تخلفات ساختمانی ، جلوگیری از نصب تابلو بدون مجوز، جمع آوری ضایعات 25 متی شمالی ، پاکسازی نخاله بلوار شهید انصاری خیابان یعقوب زاده ، جمع آوری نخاله کنار کانیوی چهار راه احمدزاده ، پاکسازی علفهای هرز بلوار انصاری کوچه صنعت، تذکر و جمع آوری موارد بند 20 در محدوده منطقه 3، جمع آوری وسایل سد معبر در محدوده منطقه 3
 
تعداد بازدید: 17
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal