شهرداری رشت
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی در منطقه سه/1 1396/09/08
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی در منطقه سه/1

 پاکسازی کوچه عباسی روبروی مسجد کردمحله، پاکسازی زمین بایر پارک کیژده، اجرای ادامه نرده گذاری پارک آب و آسیاب ، همسطح سازی باغ جفرودی به وسیله بیل مکانیزه و برداشت ضایعات و پاکسازی، پاکسازی بنرهای سطح محدوده ، پاکسازی زمین های بایر آزادگان، مرداد، شهرک محمدی، شهرک صبا، پاکسازی زمین های بایر بلوار مدرس پشت پارک پلیس، بلوار امام خمینی 18 متری نفت، پاکسازی دور درختان بلوار رسالت،  مدرس، رفت و روب کوچه محلات محدوده، الصاق و اخطاریه بدهی عوارض شغلی، لکه گیری آسفالت بلوار ولیعصر

 
 
تعداد بازدید: 17
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal